Eyvah CEO Doğuruyor Semineri, 23 Ekim 2019

0 Etkinlikler No Comments

İTÜ BMT-KAUM ev sahipliğinde Murat Yeşildere tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklerin rolü ve iş dünyasında çeşitliliğin öneminin konuşulduğu “Eyvah CEO Doğuruyor” semineri gerçekleştirildi.

Murat Yeşildere toplumsal cinsiyet eşitliği kavramıyla 2011 yılında, yönetici kadınların azlığı ve bu oranın arttırılmasına yönelik geliştirilen bir proje aracılığıyla tanıştığını, o zamandan beri farklı platformlarda bu alanda mücadele ettiğini anlattı. İş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında çeşitlilikten çok kapsayıcılığın olması gerektiğinden ve bilinçsiz ön yargıların kırılmasının zorluğundan bahsetti.

Yeşildere, üniversite eğitiminde kadın-erkek öğrenci sayıları hemen hemen eşitken iş arayanlarda bu oranın kadınlarda %39’a düştüğüne, işe katılım da ise %29’lara kadar gerilediğine dikkat çekti, yönetim kurullarına katılımda ise kadın oranı %14 iken aile şirketi faktörleri çıkartıldığında, kadın yönetim kurulu üyelerinin %7’ye düştüğünü aktardı. Kadınların iş hayatından kopmasında en önemli faktörün evlilik ve çocuk doğurma olduğunu belirten Yeşildere yasal çerçevenin bu durumu iyileştirici şekilde değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu yılın başında yazdığı ve iş hayatından kadın hikayelerini anlattığı Eyvah CEO Doğuruyor kitabının gelirinin Yanındayız Derneğine bağışlandığını söyleyen Yeşildere, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınların değil erkeklerin çözmesi gereken bir sorun olduğunu da ifade etti.

 

İTÜ BMT-KAUM ev sahipliğinde Murat Yeşildere tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklerin rolü ve iş dünyasında çeşitliliğin öneminin konuşulduğu “Eyvah CEO Doğuruyor” semineri gerçekleştirildi. Murat Yeşildere toplumsal cinsiyet eşitliği kavramıyla 2011 yılında, yönetici kadınların azlığı ve bu oranın arttırılmasına yönelik geliştirilen bir proje aracılığıyla tanıştığını, o zamandan beri farklı platformlarda bu alanda mücadele ettiğini anlattı. […]

Boğaziçi Üniversitesi’nde Cinsel Taciz ve Şiddete Karşı Toplantı Düzenlendi.

0 Etkinlikler No Comments

Üniversiteler Arası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İş birliği Destek ve İletişim Grubu 15. çalıştayını Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenledi. Merkez olarak bizim de katılım gösterdiğimiz çalıştaya 37 üniversiteden gelen katılımcılar cinsel taciz ve cinsel saldırı problemlerine ilişkin güncel çözüm uygulamalarını açıklarken üniversitelerdeki bu sorunlara yönelik yeni çözüm önerileri paylaşıldı.  Üniversiteler bünyesinde gerçekleşen cinsel taciz ve cinsel saldırılarla ilgili uygulama süreçlerine ilişkin sorunlar belirlenerek çeşitli çözüm haritaları geliştirildi.

Üniversite bünyesinde Cinsel Taciz ve Saldırı Birimi olan okullar ile olmayan okullar arasında süreçler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin bilgi alışverişlerinde bulunuldu.

Üniversiteler Arası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İş birliği Destek ve İletişim Grubu 15. çalıştayını Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenledi. Merkez olarak bizim de katılım gösterdiğimiz çalıştaya 37 üniversiteden gelen katılımcılar cinsel taciz ve cinsel saldırı problemlerine ilişkin güncel çözüm uygulamalarını açıklarken üniversitelerdeki bu sorunlara yönelik yeni çözüm önerileri paylaşıldı.  Üniversiteler bünyesinde gerçekleşen cinsel taciz ve cinsel […]

Kadir Has Üniversitesi’nde SAGE Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi.

0 Etkinlikler No Comments

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin partneri olduğu SAGE (Systemic Action for Gender Equality) projesi kapanış toplantısı düzenlendi. Merkez olarak katıldığımız toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eylem Planının üniversitede uygulanma aşamaları ile projenin başarılı olduğu ve olmadığı noktalar tartışıldı. Proje kapsamında kurum içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik dönüştürücü girişimlerden bahsedildi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen “Kurumsal Değişim için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları” Atölyesinde ise kurumlarında dönüştürücü faaliyetler yapmak isteyen katılımcılarla, BMT-KAUM deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi paylaştık.

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin partneri olduğu SAGE (Systemic Action for Gender Equality) projesi kapanış toplantısı düzenlendi. Merkez olarak katıldığımız toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eylem Planının üniversitede uygulanma aşamaları ile projenin başarılı olduğu ve olmadığı noktalar tartışıldı. Proje kapsamında kurum içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik dönüştürücü girişimlerden bahsedildi. Öğleden sonra gerçekleştirilen […]

“Teoriden Güncele: Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarına Genel Bir Bakış” Semineri gerçekleştirildi

0 Etkinlikler No Comments

İTÜ BMT-KAUM olarak düzenli bir şekilde yapmayı planladığımız toplumsal cinsiyet seminerler dizisine Doç. Dr. Ayşe Akalın’ın “Teoriden Güncele: Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarına Genel Bir Bakış” başlıklı konuşması ile başladık. 

Kadın hareketinin ve toplumsal cinsiyetin gelişme aşamalarının anlatıldığı konuşmada 1.,2. ve 3. dalga feminizm ve arasındaki farklar ile bugün gelinen noktada güncel pratikler irdelendi. Sosyal politikaların hangi yönde gelişmesi gerektiği ve bireysel olarak neler yapabilirizi tartıştığımız seminere Merkez yönetim kurulu üyeleri, danışma kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İTÜ BMT-KAUM olarak düzenli bir şekilde yapmayı planladığımız toplumsal cinsiyet seminerler dizisine Doç. Dr. Ayşe Akalın’ın “Teoriden Güncele: Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarına Genel Bir Bakış” başlıklı konuşması ile başladık.  Kadın hareketinin ve toplumsal cinsiyetin gelişme aşamalarının anlatıldığı konuşmada 1.,2. ve 3. dalga feminizm ve arasındaki farklar ile bugün gelinen noktada güncel pratikler irdelendi. Sosyal politikaların hangi yönde […]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladık

0 Etkinlikler No Comments

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Hayatı ve Dengeyi Konuşuyoruz” başlığıyla seminerler gerçekleştirildi. 7 Mart günü Zümra Atalay tarafından Mindfulness- Bilinçli Farkındalık uygulaması ve semineri, 8 Mart’ta ise Şafak Nakajima tarafından ise Stres: Aklın ve Bedenin Tehlikeli Virüsü başlığıyla stresle başa çıkma yolları semineri verildi. Aynı gün etkinlik sonunda Avaze Türk Müziği Kadınlar Topluluğu tarafından konser verildi.

Günümüzde gittikçe hızlanan zaman akışı içinde sıklıkla kendimize ve çevremize dair farkındalığımızın azaldığı ve yoğun stresin etkisini hissettiğimiz anlar yaşamaktayız. Hayata anlam katarken farklı sorumlulukları bir arada taşıyan kadınlar olarak tüm zorluklara rağmen hayat sevinci ve enerjimizi sürdürmek zor olabilmektedir. Kadının hayata dokunuşunu, yarattığı değer ile bir kez daha hatırlatan bu özel günde zamanın akışı içinde kendimizi ve çevremizi daha yüksek bir farkındalıkla anlamayı, aklımızı ve bedeni tehdit eden stresi tanıyarak baş etme yollarını konuştuk.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Hayatı ve Dengeyi Konuşuyoruz” başlığıyla seminerler gerçekleştirildi. 7 Mart günü Zümra Atalay tarafından Mindfulness- Bilinçli Farkındalık uygulaması ve semineri, 8 Mart’ta ise Şafak Nakajima tarafından ise Stres: Aklın ve Bedenin Tehlikeli Virüsü başlığıyla stresle başa çıkma yolları semineri verildi. Aynı gün etkinlik sonunda Avaze Türk Müziği Kadınlar Topluluğu tarafından […]

STEM Girişimciliğinde İTÜ’lü Kadınları Nasıl Güçlendirebiliriz Çalıştayı, 07.06.2018

0 Duyurular | Etkinlikler No Comments

İTÜ BMT KAUM ve GİNOVA ortaklığında, Doç. Dr. Elif Sezen Yağmur Kilimci’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen, kadın girişimcilerin girişimcilik yolunda karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu çalıştaya, mühendislik ve mimarlık eğitimi almış ve bu alanlarda girişimci olan 10 kadın girişimci katılmıştır.

Kişisel hikayeler üzerinden ortaklıklar oluşturulan çalışmada, tasarım odaklı düşünme yöntemi kullanılarak bireysel algılanan bir çok faktörün tüm girişimci kadınlar için söz konusu olduğu görülmüş ve ortak yolculuk haritaları çıkarılmıştır. Bu yolda en büyük motivasyonlarının aile, okul, iş hayatı ve rol modeller olduğunu belirten katılımcılar İTÜ’nün kendileri için büyük bir şans olduğunu da eklediler, girişimciliğin önündeki en önemli engellerin ise politik- sosyal çevre, network kısıtları ve kadının algılanış şekli olduğu belirtildi.

Çalıştay sonunda STEM alanında girişimci kadınların sayısını artırmak için, mentorluk ilişkilerinin kurulması, kadınlara yönelik yarışmalar düzenlenmesi, yatırım ve network ağları kurulması, girişimcilik alanında kadınlara yönelik eğitim kampları oluşturulması ve özgüven eksikliğini gidermeye yönelik çalışmaların yapılması önerildi.

İTÜ BMT KAUM ve GİNOVA ortaklığında, Doç. Dr. Elif Sezen Yağmur Kilimci’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen, kadın girişimcilerin girişimcilik yolunda karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu çalıştaya, mühendislik ve mimarlık eğitimi almış ve bu alanlarda girişimci olan 10 kadın girişimci katılmıştır. Kişisel hikayeler üzerinden ortaklıklar oluşturulan çalışmada, tasarım odaklı düşünme yöntemi kullanılarak bireysel algılanan bir çok faktörün […]

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli

0 Duyurular | Etkinlikler No Comments

Türkiye’de ve Dünyada Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Güncel Gelişmeler

25 KASIM 2016

İTÜ Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonu

11:00-13:00

 

 

PROGRAM

 

11:00-11:10     Açılış, Prof. Dr. Fatma Arslan, İTÜ BMT-KAUM

 

11:10-12:30     Panel

Moderatör: Prof. Dr. İpek İlkkaracan, İTÜ BMT-KAUM

 

Panelistler:

Canan Arın, Avukat, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu

Şehnaz Kıymaz, Yönetim Kurulu Üyesi, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği

 

12:30-13:00    İkram

Katılım için LCV: kaum@itu.edu.tr

Tel: 02122857124

Türkiye’de ve Dünyada Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Güncel Gelişmeler 25 KASIM 2016 İTÜ Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonu 11:00-13:00     PROGRAM   11:00-11:10     Açılış, Prof. Dr. Fatma Arslan, İTÜ BMT-KAUM   11:10-12:30     Panel Moderatör: Prof. Dr. İpek İlkkaracan, İTÜ BMT-KAUM   Panelistler: Canan Arın, Avukat, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu Şehnaz Kıymaz, […]

III. Ulusal Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Kongresi ve IX. CTS Çalıştayı

0 Duyurular | Etkinlikler No Comments

Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri temsilcilerinin katıldığı, her yıl düzenlenen ve bu yıl ev sahipliğini İTÜ ve Sabancı Üniversitesinin yapacağı “III. Ulusal Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Kongresi ” ve “IX. Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Ağı Çalıştayı” 22 Nisan 2016 günü İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Ana teması ‘üniversitelerde toplumsal cinsiyet dersleri’ olan kongrenin davetli konuşmacısı ODTÜ’den Prof. Dr. Yıldız Ecevit’tir.

 

III. ULUSAL ÜNİVERSİTE KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ KONGRESİ

“Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Yıldız Ecevit, ODTÜ

IX. CİNSEL TACİZ VE SALDIRIYA KARŞI İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM AĞI ÇALIŞTAYI

kongre poster

 

Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri temsilcilerinin katıldığı, her yıl düzenlenen ve bu yıl ev sahipliğini İTÜ ve Sabancı Üniversitesinin yapacağı “III. Ulusal Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Kongresi ” ve “IX. Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Ağı Çalıştayı” 22 Nisan 2016 günü İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Ana teması ‘üniversitelerde toplumsal cinsiyet dersleri’ olan kongrenin […]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

0 Duyurular | Etkinlikler No Comments

8-mart-01

İTÜ’lü Kadınlar Başarılarını Anlatıyor

“İTÜ’lü KADINLAR, İLHAM VEREN ADIMLAR!”

İTÜ BMT-KAUM ve İTÜ Rektörlüğü ortak etkinliğinde bu yıl İTÜ’lü bilim kadınları deneyimlerini anlatacaklar. Arkasından Klasik Türk Müziği ve Batı Müziği alanlarında, Romantik dönemden günümüze dört kadın bestecinin eserlerini yine kadın icracıların seslendirdiği bir konser gerçekleştirilecek.

BMT-KAUM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Burnaz’ın yöneteceği panelde, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji ve Genetik Araştırmalar Merkezi (MOBGAM) Müdürü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu Karabay Korkmaz, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zehra Çataltepe, Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Didem Okutman Taş ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doç. Dr. Zeynep Günay konuşmalarında kadın olarak bilim, mühendislik ve teknoloji gibi erkek egemen bir alanda çalışmanın getirdiği farklı deneyimlerini de paylaşacaklar.

Etkinlik Programı

8 Mart 2016

Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konferans Salonu

14.00                Açılış Konuşması

Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA

14:15                PANEL – İTÜ BMT KAUM

                          “İTÜ’lü KADINLAR, İLHAM VEREN ADIMLAR!”

15:15                KONSER – İTÜ TMDK

“Kadın Besteciler Konseri” 

15:45                Çay saati, VIP Salonu

İTÜ’lü Kadınlar Başarılarını Anlatıyor “İTÜ’lü KADINLAR, İLHAM VEREN ADIMLAR!” İTÜ BMT-KAUM ve İTÜ Rektörlüğü ortak etkinliğinde bu yıl İTÜ’lü bilim kadınları deneyimlerini anlatacaklar. Arkasından Klasik Türk Müziği ve Batı Müziği alanlarında, Romantik dönemden günümüze dört kadın bestecinin eserlerini yine kadın icracıların seslendirdiği bir konser gerçekleştirilecek. BMT-KAUM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Burnaz’ın yöneteceği panelde, […]

“Madendeki Cevherler” Açık Oturumu

0 Duyurular | Etkinlikler No Comments

“Madendeki Cevherler” Açık Oturumu

İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Maden Mühendisiliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Kulüpleri tarfından 15 Aralık 2015 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonunda, Maden Fakültesi Dekanlığı ve İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulaması Merkezinin (İTÜ BMT-KAUM) desteğiyle Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan’ın moderatörlüğünde “Madendeki Cevherler” konu başlığı altında madencilik sektöründe kadının yeri ile ilgili bir açık oturum düzenlenmiştir. Toplantıya sektörde çalışan kadın mühendislerden G. Şeyda Çağlayan (Genel Müdür, Türk Maadin Şti A.Ş.), Nursun Şirvancı (Proses ve Bakım Müdürü, Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi, Tüprag Metal Madencilik Tic. A.Ş.), Esen Tuncer (Tesis Müdürü, Akmetal Madencilik ve Ltd. Şti.), Burçin Öztürk Demirhanöz (Doktora Öğrencisi University of Queensland ve Caterpillar-WesTrac Avusturalya- Teknoloji Departmanında İs Gelistirme Grubunda ”Maden Performansı ve Teknoloji Uygulamalari Mühendisliği Uzmanı”), Şükriye Beste Aydın (Araş. Gör. İTÜ Maden Fakültesi-Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü), Yaprak Çelik Emek (Filli Boya – Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.- Su Bazlı Boyalar Ar-Ge’de Yönetici) katılmışlardır.

Kulüp başkanlarının açılış konuşmalarından sonra açık oturumu Prof. Dr. Fatma Arslan Fakültedeki öğrenci ve çalışanlarla ilgili kadın dağılımları ile sektörde çalışan/iş bulmaya çalışan kadın maden/cevher hazırlama mühendislerinin karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi verdikten sonra başlatmıştır. Panelde yer alan konuşmacılardan Sayın Şeyda Çağlayan “Bizler İTÜ’de eğitim almış, görece şanslı kadınlarız ama erkek egemen bir sektörde uzun yıllardır görev yapan bazen işin mücadelesini veren bir kadın mühendis, çalışan kadın ve bir birey olarak işaret etmek isterim ki; 21. Yüzyılın neredeyse ilk çeyreğini yaşadığımız bu günlerde dahi tüm Dünya’da Madencilik sektöründe iş eşitliği maalesef istenilen düzeye ulaşamamıştır. Mesleki alanda bir çok ilkleri yaşamış bir kadın Genel Müdür, YK Üyesi olmak tüm kadınlar adına bana kıvanç vermekle birlikte iş kolumuzda kadın istihdamını desteklememiz gerekmektedir kanımca. Madencilik sektörümüzün özellikle Cevher Hazırlama alanında, Ülkemizde ve Dünyada, bu sektörün paydaşı olan tüm ülkelerde mesleki eğitim programlarıyla kadın istihdamını arttırmanın öncelikle kadınlara ve toplumun tümüne olumlu yansımaları olacaktır. Özellikle kırsalda katma değer yaratan madencilik sektörümüze kadın çalışanların daha yoğun katılımı titiz ve detaycı yaklaşımları inovatif etki yaratacak ve iş barışına da katkı verecektir.” şeklinde konuşmuştur. Sayın Nursun Şirvancı da “İTÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır … İTÜ Maden Fakültesi’nin, öğrencilerini ne kadar sahiplendiğini, onların geleceklerini ne kadar düşündüğünü net bir şekilde gösteren önemli bir organizasyon. İTÜ’ye yakışır, ufka odaklı, tartışmacı, yenilikçi ve yapıcı bir edayla yürütülen Açık Oturum’da konuşmacı olmaktan son derece mutluluk ve gurur duyduğumu ifade etmek isterim.  Madencilik sektöründe kendilerine bir yer edinmiş mesleğini icra eden, azimli, tutkulu, idealist kadın madencilerimizle yıllar sonra tekrar okulumuzda buluşmak ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Görünen  o ki Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinde okuyan kadın mühendislerimizin “madencilik sektöründe ben de varım” demesi çok da zor değil, değil mi? Ülkelerin muhasır medeniyetler seviyesine gelebilmesi için her sektörde olması gerektiği gibi, bu genç kadın dimağlarımızın madencilik sektöründe de erkek meslektaşları ile omuz omuza çalışması şart…  Yeterki inanalım, zorluklardan kaçmayalım, yılmadan  çalışmaya devam edelim. Tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımla.. ” şeklinde devam etmiştir.

Sayın Esen Tuncer “Öncelikle tüm meslektaş adaylarının; iş güvenliğini ilk sırada tutan, sorunlara analitik yaklaşıp, mühendis gibi karar veren, çevresine ve ülkesindeki gelişmelere, sıkıntılara duyarlı birer birey olmak için çabalamalarını temenni ediyorum. Kadın öğrenciler için ayrıca, mesleklerine hiç bir zaman bireyci yaklaşmamaları yani kadınım yapabilir miyim gibi olgulardan uzak olmaları, meslek şartlarının zorluğu ve eksileriyle her zaman mücadele etmeleri gerektiğini unutmamalarını öneriyorum. ” şeklinde tavsiyede bulunmuştur.

Sayın Burçin Öztürk Demirhanöz ise “Ben madencilik sektöründe öğrenci ve profesyonel olarak 14-15 yıldır yer almaktayım. İTÜ Maden Mühendisligi/Cevher Hazırlama ABD ve Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) İşletme Bölümünü Turkiye’deyken bitirdim. Avusturalya’da MBA ve sonrasında Yüksek Lisans Maden Mühendisliği Maden Yönetimi (University of New South Wales) programlarından mezun oldum. Bu yıl Queensland Üniversitesinde Makina ve Maden Mühendisligi’nde Doktora öğrencisi olarak araştırma yapmaya başladım, önümüzdeki yıllarda doktora tezimi de tamamlamayı planlıyorum. Bugüne kadar mermer, granit, bor, krom, altın, gümüş, bakır, kömür, demir, boksit ve benzeri maden projelerinde fizibilite, cevher hazırlama prosesleri, yeraltı ve açık ocak maden planlama ve dizaynıyla ilgili olarak stajyerlik ve profesyonel mühendis olarak da çalıştım. Gerek öğrenim dönemlerim gerekse çalışma hayatımda birçok farkli maden planlama ve maden dizaynı yazılım programları ve uygulamalarını öğrendim. Bunun yanında fransızca ve almanca kurslarına devam ediyorum. Kişinin başarılı olabilmesi için mühendislik eğitimi hariç, ek alanlarda da donanım yapması gerektiğini ve sürekli sektörde gelişmeleri takip etmesi gerektiğine inanıyorum.” demiştir.

Sayın Şükriye Beste Aydın “Kadın mühendis olarak çalışmanın en zor olduğu mühendislik dallarının başında Maden Mühendisliği gelmektedir. Son yıllarda Maden Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünde eğitim gören kadın öğrenci sayısının artması ile sektörde bu alanda çalışan kadın mühendis sayısı da yükselmiştir. Kadın mühendis adayları eğitimini aldıkları bu meslekleri gerçekten seviyor ve yapmak istiyorlarsa üstesinden gelemeyecekleri hiçbir şey olmayacaktır. Ayrıca şantiyede kadın mühendis olarak çalışmak hayatlarında çok farklı bir deneyim ve kendilerini tanıma fırsatı sağlayacaktır.” mesajını vermektedir.

Sayın Yaprak Çelik Emek de “… unutmayalım Madendeki Cevherlere tüm sektörlerin ihtiyacı var ve iş hayatında kadın olduğumuz için hiçbir zaman geri planda olmamalıyız” şeklinde oturumu sonlandırmıştır.

Toplantıya öğrenci ve öğretim üyesi ağırlıklı yoğun bir katılım olmuş ve tam anlamıyla tadı damağımızda kalan konuşmalar şeklinde gerçekleşmiştir. Toplantı katılımcılara plaket sunumlarıyla sonlanmıştır.

 

12341645_1080162655336874_8018067330492523500_n

DSC_0072       _IGP1256

_IGP1261         _IGP1431

“Madendeki Cevherler” Açık Oturumu İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Maden Mühendisiliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Kulüpleri tarfından 15 Aralık 2015 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonunda, Maden Fakültesi Dekanlığı ve İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulaması Merkezinin (İTÜ BMT-KAUM) desteğiyle Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan’ın moderatörlüğünde “Madendeki Cevherler” […]