Erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitime yapılan yatırımlar 719 bin yeni iş yaratabilir.

0 Etkinlikler No Comments

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği” Araştırma Raporu Tanıtım Toplantısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü tarafından hazırlanan “Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği” adlı araştırma raporunun bulguları 18 Eylül Cuma günü İTÜ Maçka Kampüsünde yapılan tanıtım toplantısında paylaşıldı.

İTÜ Kadın Araştırmaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü işbirliği, ILO Türkiye Ofisi, UNDP Türkiye Ofisi, UNDP Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi, ve Aydın Doğan Vakfı desteği ile gerçekleştirilen toplantının açılışına; İTÜ Bilim Mühendis ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İTÜ BMT-KAUM) Müdürü Prof. Dr. Fatma Arslan, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, ILO Türkiye Ofisi Direktör Vekili, Program ve İdari İşler Sorumlusu Özge Berber Ağtaş, UNDP Avrupa ve BDT İstanbul Bölge Ofisi Direktörü Rastislav Vrbensky, UN Women Avrupa ve Orta Asya Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Rapor, sosyal bakım hizmetleri sektörüne yapılan kamu yatırımlarının kadın emek arzına etkisinin ötesinde talep tarafındaki ekonomik gerekçelerini de değerlendiriyor.

Araştırma, Türkiye’nin erken çocukluk bakım ve okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt oranlarında OECD ortalamasına ulaşmak için gündüz bakım merkezleri ve anaokullarına yapılacak ek 20,7 milyar TL’lik bir kaynak tahsisinin sağlayacağı yeni istihdam fırsatlarını, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, gelir ve yoksulluk etkilerini değerlendiriyor.

Yapılan tahminlere göre, erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitime yapılacak bu büyüklükteki bir yatırım, inşaat sektörüne yapılacak eşit oranda bir harcamadan 2,5 kat daha fazla istihdam sağlayabilir. Ayrıca erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitime yapılacak ek harcamalarla bu sektörde ve dolaylı yollardan diğer sektörlerde yaratılan işlerde kadınların payı %73, inşaat sektöründe ise sadece %6 olarak tahmin ediliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Levy Ekonomi Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bu araştırma çalışması Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Bileşmiş Milletler Kalkınma Programı, (UNDP) Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve Aydın Doğan Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği” Araştırma Raporu Tanıtım Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü tarafından hazırlanan “Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği” adlı araştırma raporunun bulguları 18 […]

V. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı; Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kongresi

0 Etkinlikler No Comments

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) tarafından düzenlenen ‘V. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı; Neolibera​l Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kongresi’ 25-27 Mart 2015 tarihlerinde Kıbrıs’da gerçekleştirildi. Ekonomi, sosyoloji, psikoloji, politika, hukuk, iletişim, sanat, ve çeşitli disiplinlerden akademisyenleri, araştırmacıları ve aktivistleri bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların deneyimlerinin neoliberal söylem ve politikalar çerçevesinde nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirmekte olduğunu  farklı disiplinlerden ve disiplinlerarası bilimsel çalışmalar ışığında farklı bakış açılarından tartışmaya açmıştır.

Farklı üniversitelerden 120 civarında bildirinin sunulduğu kongrede İTÜ BMT-KAUM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İpek İlkkaracan Ajas ‘Estimating the Value of Domestic Labor: A Household Satellite Account for Turkey’ başlıklı bir bildiri sunmuştur, bildiriye http://www.kaum.itu.edu.tr/dosyalar/3013WorkingPaper.WorkFamilyBalance.Turkey.pdf adresinden ulaşılabilir.

Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Neler Yapılabilir? Çalıştay VII

Kongrenin son günü altı ayda bir düzenlenen üniversiteler arası CTS Çalıştaylarının yedincisi ‘Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Neler Yapılabilir’? Başlığıyla gerçekleştirildi. Burada üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptıkları faaliyetler ile karşılaştıkları sıkıntılar paylaşıldı ve yeni çözüm önerileri arandı. Çalıştayda İTÜ BMT-KAUM olarak Aydın Doğan Vakfı desteği ile yaptığımız Türkiye çapında cinsel taciz konusunda yayınlanan yönerge, politika belgesi ve görsel materyalleri içeren “Cinsel Taciz Arşiv çalışmasını” (http://www.kaum.itu.edu.tr/tr/diger-universiteler/) ve bu konuda hazırladığımız broşür ve kitapçıkları paylaştık. Çalıştayda tüm üniversitelerin öğrencilerini kapsayan ve cinsel taciz gerçeğini ortaya koyacak cinsel taciz anketi yapılması da konuşuldu.

IMG_0073

IMG_0076

IMG_0107

 

 

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) tarafından düzenlenen ‘V. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı; Neolibera​l Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kongresi’ 25-27 Mart 2015 tarihlerinde Kıbrıs’da gerçekleştirildi. Ekonomi, sosyoloji, psikoloji, politika, hukuk, iletişim, sanat, ve çeşitli disiplinlerden akademisyenleri, araştırmacıları ve aktivistleri bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların deneyimlerinin neoliberal söylem […]

Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

0 Etkinlikler No Comments

İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İTÜ BMT-KAUM) tarafından Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Ayrımcılık” konulu panel gerçekleştirildi.

Maden Fakültesi ev sahipliğinde 9 Mart 2015 Pazartesi günü düzenlenen panelin açılış konuşmasını, BMT-KAUM Müdürü Prof. Dr. Fatma Arslan yaptı. İşletme Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Doç. Dr. İpek İlkkaracan Ajas ve Yrd. Doç. Dr. Çiçek Ersoy, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ayşe Akalın, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinden Cem Demirbaş ve İTÜ Kadın Araştırmaları Kulübünden Aslı Ateş ise panelist olarak etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte ayrıca cinsel taciz ve ayrımcılığa ilişkin yasal düzenlemeleri içeren bilgilendirme broşürleri ile İTÜ BMT-KAUM’un 2014 Aralık’ta yayına başlayan dergisi Mimoza’nın ilk sayısı katılımcılara dağıtıldı.

DSC_0279

‘İTÜ’de önemli adım’

Doç. Dr. İpek İlkkaracan, oturum başkanı olarak paneli açarken İTÜ’de yeni kabul edilen Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesinin, üniversitemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yayılması açısından öneminden ve diğer üniversiteler için örnek niteliği taşıdığından bahsetti. İlkkaracan ayrıca, Türkiye’de kurulan CTS (Cinsel Taciz ve Saldırı) Dayanışma, Haberleşme ve İşbirliği Ağı ile İTÜ’nün buradaki rolünden de bahsetti.
‘Ortak akıl ve tepki uyandırılmalı’

Cem Demirbaş, gelişim psikolojisi açısından ele alındığında bireyin aile ile başlayan eğitim sürecinin kadın erkek algılarını belirlediğini, kültürel ve sosyolojik dinamiklerin “güç-hak-inanç-erkek-kadın” kavramlarına getirdiği toplumsal bakış açısının “kadına cinsel taciz” olgusunun belirleyici karakterleri olduğunu söyledi. Demirbaş, farkındalık yaratmak ve önleyici çalışmalarla toplumda ortak akıl ve tepki uyandırmak adına, cinsel taciz ve ayrımcılıkla ilgili her tür faaliyetin başta üniversiteler olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

DSC_0218

‘Utanç kadının değil tacizcinin’

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Akalın ise kadına yönelik tacizin genel sosyolojik anlamlarına değindi. Akalın, şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye toplumunun hızla değişmesi sebebiyle, geleneksel ile modern toplum arasında açık ya da doğrudan yaşanan çatışmalar, aralarındaki gerilimi kadın kimliğinin üzerine yüklemektedir. Güncel bağlamın böylesi olduğu bir durumda İTÜ gibi toplumda her zaman öncü rol üstlenmiş kurumların da kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesinde merkezi bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yakın zaman önce uygulamaya giren ‘Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önlenme Yönergesi’ hem idari hem de sembolik olarak büyük önem taşımaktadır. Ancak burada unutulmaması gereken şey, dünyanın en iyi ve açık görüşlü genelgesinin dahi onu uygulamaya sokacak anlayış değişikliği olmaksızın yetersiz kalacağıdır. Kadına yönelik tacizin en yaygın özelliği, söz konusu suçun faili ile değil mağduru ile anılan bir ‘utanç hali’ şeklinde ortaya çıkmasıdır. Bu durum da mağdur kişilerin kolaylıkla ortaya çıkamamasına ve böylece de tacizin gündelik olarak süregelmesine sebep olmaktadır.  Bu yüzden kadına yönelik tacizin önlenmesine yönelik eylem planları ancak ve ancak kurumsal kültürün de bu yönde değişmesi ile mümkündür. ‘Utanç’ hissi, kadının omuzlarında alınıp tacizin failine doğru yönlendirilmelidir.”
‘Tazminat doğurur’

Yrd. Doç. Dr. Çiçek Ersoy da Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Kurulunun hukukçu üyesi olarak yaptığı konuşmada, cinsel taciz ve saldırı fiilinin hukuki sonuçlarını anlattı. Cinsel tacizin TCK’ya göre suç niteliğinde olduğundan, buna ek olarak aynı fiilin özel hukuk açısından da tazminat borcu doğurabileceğinden bahseden Ersoy, faile karşı üniversite bünyesinde açılan disiplin soruşturmalarında nasıl bir usul izlendiği, hangi fiillerin taciz suçunu oluşturduğu, soruşturma taraflarının temel hakları ve ispat aracı olarak ne tür delillere dayanabileceğini açıkladı. Ersoy, cinsel tacizi önleme kurulu inceleme ve raporlarının hukuki niteliğinden bahsederek, yasal kapsama ilişkin soruları yanıtladı.

Panel, Kadın Araştırmaları Kulübü temsilcisi Aslı Ateş’in kulübün faaliyetlerinden bahsetmesi ve yönerge üzerinden öğrencilerin taleplerini anlatması ile sona erdi. Ardından kokteyl verildi.
DSC_0303

İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İTÜ BMT-KAUM) tarafından Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Ayrımcılık” konulu panel gerçekleştirildi. Maden Fakültesi ev sahipliğinde 9 Mart 2015 Pazartesi günü düzenlenen panelin açılış konuşmasını, BMT-KAUM Müdürü Prof. Dr. Fatma Arslan yaptı. İşletme Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Doç. Dr. İpek İlkkaracan Ajas ve […]

4 Mayıs 2014: Kızlar Sahada 2014

0 Etkinlikler | Galeri No Comments
İTÜ’de ‘Kızlar Sahada’ Etkinliği

Actifit ve İstanbul Champions işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kızlar Sahada’  etkinliğinde futbolun kazanmak ve kaybetmekten başka bir anlamı olduğunu hatırlatmak isteyen kadınlar sahaya çıktı. Güçlerini birleştirip takımlar kuran kadınlar bir yandan yeşil sahanın tadını çıkartıp bir yandan da toplumsal sorunlara dikkat çektiler.

Kadınların kendi güçlerini keşfetmelerini hedefleyen projede rakiplerine karşı mücadele eden kadınlar hem eğlenip hem de sadece seyircisi oldukları futbolun, oyuncusu olmanın heyecanını yaşadılar.

Hayatlarında hiç futbol oynamamış 500 kadını buluşturan turnuva 27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde İTÜ Stadyumunda gerçekleştirildi. En az on kişiden oluşturulan takımların futbolcuları şirket çalışanları ve bağımsız olarak turnuvaya katılan kadınlardan oluşturuldu. İTÜ personelinden oluşan bir takımında yer aldığı turnuvada ekip olma ruhunun gücünü futbol aracılığıyla göstermek isteyen kadınlar yer aldı.

Kurumsal kategorisinde lidyana.com’un, mix kategorisinde ise Aşşk’a geldik’in kazandığı turnuvada lidyana.com’ un kupasını İTÜ BMT-KAUM Müdürü Prof. Dr. Fatma Arslan verdi. Turnuvada ayrıca ‘Kadına Şiddete Hayır’, ‘Kadınız, Varız, Şimdi de Sahadayız’, ‘Erken Tanı Hayat Kurtarır’ ve ‘Doğanın Geri Dönüşümü Olmaz’ gibi sosyal içerikli pankartlar dikkat çekti.

İTÜ BMT-KAUM ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın sosyal sorumluluk sponsoru,  İTÜ Beden Eğitimi Bölümü’nün ise mekan sponsoru olduğu  ’Kızlar Sahada’ etkinliğinin medya sponsorluğunu ise Karnaval.com gerçekleştirdi. Ekip ruhunu sahaya taşıyan kadınlar, çocukların yüzünü gülümsetecek büyük bir sosyal sorumluluk projesine de imza attılar. Toplum Gönüllüleri Vakfının ‘Hadi Beni Harekete Geçir’ projesi kapsamında, turnuvadan elde edilen gelir Eyüp Merkez Ortaokulu’ndaki çocukların sporla tanışmaları için kullanılacak. Gelirin bir kısmı ise İstanbul Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’ne bağışlanarak kız öğrencilere eğitim bursu sağlanacaktır.

Etkinlik Görselleri

İTÜ’de ‘Kızlar Sahada’ Etkinliği Actifit ve İstanbul Champions işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kızlar Sahada’  etkinliğinde futbolun kazanmak ve kaybetmekten başka bir anlamı olduğunu hatırlatmak isteyen kadınlar sahaya çıktı. Güçlerini birleştirip takımlar kuran kadınlar bir yandan yeşil sahanın tadını çıkartıp bir yandan da toplumsal sorunlara dikkat çektiler. Kadınların kendi güçlerini keşfetmelerini hedefleyen projede rakiplerine karşı […]

11 Mart 2014: General Elektrik `Çeşitlilik` Semineri

0 Etkinlikler No Comments

8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında, General Elektrik İnsan Kaynakları Direktörü Belgin Ertam tarafından ‘Çeşitlilik’ adlı bir seminer verilecektir. İTÜ BMT-KAUM’ un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek seminere katılımınızı bekleriz.

 

Afiş için tıklayınız

 

Konuşmacı: GE İnsan Kaynakları Direktörü Belgin Ertam

Tarih: 11.03.2014

Yer: İTÜ Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonu

8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında, General Elektrik İnsan Kaynakları Direktörü Belgin Ertam tarafından ‘Çeşitlilik’ adlı bir seminer verilecektir. İTÜ BMT-KAUM’ un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek seminere katılımınızı bekleriz.   Afiş için tıklayınız   Konuşmacı: GE İnsan Kaynakları Direktörü Belgin Ertam Tarih: 11.03.2014 Yer: İTÜ Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonu

7 Mart 2014: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

0 Etkinlikler | Galeri No Comments

Bu yıl 7 Mart Cuma günü İTÜ genelinde ortak etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Kadınlar Günü’ etkinlik programı için tıklayın.

Etkinlik Görselleri

Bu yıl 7 Mart Cuma günü İTÜ genelinde ortak etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Kadınlar Günü’ etkinlik programı için tıklayın. Etkinlik Görselleri

7 Şubat 2014: Hukuksal Boyutlarıyla Üniversitede Cinsel Taciz ve Mobbing

0 Etkinlikler No Comments

Türkiye’de “iş yerinde cinsel taciz” konusundaki çalışmalara öncülük eden ve bu alanda yazılmış kitapları ilk olma özelliği taşıyan BMT-KAUM Danışma Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, İTÜ’de konferans verdi.

http://www.itu.edu.tr/haberler/2014/02/18/cinsel-taciz-ve-mobbing-konu%C5%9Fuldu

Türkiye’de “iş yerinde cinsel taciz” konusundaki çalışmalara öncülük eden ve bu alanda yazılmış kitapları ilk olma özelliği taşıyan BMT-KAUM Danışma Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, İTÜ’de konferans verdi. http://www.itu.edu.tr/haberler/2014/02/18/cinsel-taciz-ve-mobbing-konu%C5%9Fuldu

07 Şubat 2014: BMT-KAUM Danışma Kurulu Toplantısı-I

0 Etkinlikler No Comments

07.02.2014 tarihinde İTÜ BMT-KAUM’un ilk Danışma Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Tanışma niteliğinde olan toplantıya Merkez Yönetim ve Danışma Kurulu üyeleri katılmışlardır.

07.02.2014 tarihinde İTÜ BMT-KAUM’un ilk Danışma Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Tanışma niteliğinde olan toplantıya Merkez Yönetim ve Danışma Kurulu üyeleri katılmışlardır.

2 Aralık 2013: Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını

0 Etkinlikler No Comments

Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını

Müdâfa-i Hukûk-u Nisvân Cemiyeti (Kadınların Haklarını Savunma Derneği) üyesi ve “Kadınlar Dünyası” adlı derginin editörü de olan öğretmen Belkıs Şevket’ in uçakla uçuşunun 100’ncü yıl dönümü dolayısıyla İTÜ Bilim, Mühendislik, Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi (İTÜ BMT-KAUM) ile İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını’ Konferansı 2 Aralık 2013 pazartesi İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi TAV Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konferans İTÜ BMT-KAUM’ un yapmayı planladığı ‘İlkler Serisinin’ ilk semineri olarak düzenlenmiştir.

Açılış konuşmalarını Maden Fakültesi Dekanı ve BMT-KAUM Müdürü Prof. Dr. Fatma Arslan ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan Kaya’ nın yaptığı konferansta Uçak Mühendisi Can Erel’in ‘Türk Havacılık Tarihi ve Havacılıkta İlk Kadınlar’ konulu konuşmasının ardından havacılıkta ilkleri oluşturan Zorlu O&M Genel Müdür Yardımcısı  Gülten Yılmaz, HÜRKUŞ Ürün Müdürü Aylin Ararat ve TEI, NDT ve Özel Proses Kalite Müdürü Mühendisi Buket Topel tecrübelerini paylaştılar. Ayrıca SunExpress Havayolu firması 8 kadın kaptan pilotuyla katılmış, İlk Kadın Ticari Havayolu Pilotu Alev Hottin ile İlk Kadın F-16 Pilotu Berna Şen Özmen de deneyimlerini aktarmışlardır.

İlklerin anılarını paylaştığı konferansta Türk Havacılık Tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un kızı Gönül Hürkuş, Nuri Demirağ’ın torunu Bilge Kum ve Uçak Yüksek Mühendisi Necmüzzafer Orbay da konuşmalarıyla konferansa renk katmışlardır. Coşkulu bir katılımla gerçekleştirilen konferansın sonunda toplu fotoğraf çekimi yapılmış ve bu anlamlı günün tekrarlanması temenni edilmiştir.

Belkıs Şevket Hanım

Belkıs Şevket Hanım bir kadın hakları savunucusu idi. Müdafa-i Hukuk-i Nisvan Cemiyeti’nin bir üyesi ve Kadınlar Dünyası dergisinin yazarlarından biriydi.  Kadınlar Dünyası, yazarlarının ve yönetim kadrosunun tamamı kadınlardan oluşan bir dergiydi. 4 Nisan 1913’te yayın hayatına başlayan Kadınlar Dünyası dergisi, kadınların eğitim almaları, istedikleri mesleklere sahip olmaları, devlet dairelerinde, demiryolu şirketlerinde, posta ya da telefon idaresi gibi işletmelerde çalışmalarının önündeki yasakların kaldırılması için yayın yapıyordu. Derginin 165. Sayısında yer alan “Kağıt sıkıntısı nedeniyle 3000 adet basılabilecektir.” duyurusu derginin okur kitlesinin büyüklüğü hakkında bir fikir vermektedir. Derginin yayın hayatına başlamasından kısa bir süre sonra aynı kadro tarafından Osmanlı Müdafa-i  Hukuk’i Nisvan Cemiyeti (Osmanlı Kadın Hakları Savunma Derneği) kurulmuştur. Bu derneğin 3 temel talebi vardı: Dış kıyafetlerin ıslahı, işçilik hayatının iyileştirilmesi ve eğitimin yaygınlaştırılması.

İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi, kız liselerinin yaygınlaştırılması, kızlara yüksek öğrenim hakkı verilmesi, çok eşliliğin yasaklanması, kadına boşanma hakkı verilmesi, kadınların çalışma yaşamına katılması gibi konuları programına alan dernek, kadınların seslerinin kısıldığı bir dönemde hiç küçümsenmeyecek bir kadın hareketi başlatmışlardır. Onların mücadelelerinin sonucunda İstanbul Telefon idaresinde, o zamana kadar Fransızca ve Rumca bilmedikleri gerekçesiyle işe kabul edilmeyen Müslüman kadınlar çalışmaya başlamış, tek kadın öğretmen okulu olan Darülmuallimat’a 300’ün üzerinde kız öğrenci başvurma cesareti göstermiştir.

Belkıs Şevket Hanım’ın uçakla uçuşu da bu harekete dikkat çekmek için yapılan faaliyetlerden biriydi ve çok ses getirmişti. O nedenle hem havacılık hem de kadın hakları mücadelesi açısından tarihi bir olaydır.

Ulusal Havacılık Gelişim Sürecinde Türk Kadını Müdâfa-i Hukûk-u Nisvân Cemiyeti (Kadınların Haklarını Savunma Derneği) üyesi ve “Kadınlar Dünyası” adlı derginin editörü de olan öğretmen Belkıs Şevket’ in uçakla uçuşunun 100’ncü yıl dönümü dolayısıyla İTÜ Bilim, Mühendislik, Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi (İTÜ BMT-KAUM) ile İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Ulusal Havacılık […]